Συμβουλευτική Ενηλίκων

 

 
 
Για τους περισσότερους ανθρώπους, ο όρος Συμβουλευτική σημαίνει ότι κάποιος δέχεται ή δίνει συμβουλή. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια διαδικασία επικοινωνίας με σκοπό την παροχή βοήθειας σε ένα άτομο ή σε μια ομάδα ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, τις οποίες νιώθουν ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν μόνοι τους.


Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να αφορούν:
 
 
 
 
 
 
τη σχέση με τον ίδιο τον εαυτό
 
 
 
 
 
 
 
 
την επαγγελματική ζωή
 
 
 
 
 
 
 
 
τις διαπροσωπικές σχέσεις.
 
 
 
 
 
 
 
 
την προσαρμοστικότητα σε δύσκολες καταστάσεις
 
 
 
 
 
 
 
 
την πρόληψη, ως μια προσπάθεια πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ανθρώπων
 
 
 
 
 
 
 
 
τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών (στα πλαίσια της συμβουλευτικής γονέων)
 
 
 
 
 
 
 
 
την καθοδήγηση των γονέων σε πιο αποτελεσματικά μοντέλα γονικής συμπεριφοράς
 
 
 
 
 
 
 
 
το μοίρασμα, την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή εμπειριών