Το κέντρο μας προσφέρει τις εξής υπηρεσίες :

 • ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ:

  Αισθητηριακή ολοκλήρωση
 • ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ:

  Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών-εφήβων-ενηλίκων
  Συμβουλευτική γονέων και ομαδικά προγράμματα
  Παιγνιοθεραπεία
  Κλινική ψυχοθεραπεία-υπνοθεραπεία
  Επαγγελματικός προσανατολισμός-mentoring
  Εικαστική θεραπεία
 • ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ:

  Μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία
  Ειδική μάθηση
  Οργάνωση μελέτης
 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ: Θεραπευτικές ομάδες παιδιών-εφήβων-ενηλίκων

  Κατ’ οίκον συνεδρίες
  Συνεδρίες μέσω skype
  Πρώιμη παρέμβαση
  Σχολές γονέων